சான்றிதழ்

Alibaba Supplier Assessment-1

அலிபாபா சப்ளையர் மதிப்பீடு

Utility Model Patent-1

பயன்பாட்டு மாதிரி காப்புரிமை

Design Patent-1

வடிவமைப்பு காப்புரிமை

CE certification-1

CE சான்றிதழ்

ISO certification-1

ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ்

Trademark Certificate-1

வர்த்தக முத்திரை சான்றிதழ்

EN certification-1

EN சான்றிதழ்